Model beschikbaar voor accountantsverklaring crowdfunding platforms

Voor crowdfunding platformen is in samenspraak met de DNB een modelverklaring opgesteld waarmee een accountant kan verklaren of een crowdfunding platform voldoet aan de eisen van prudentieel toezicht voor het indienen van de aanvraag voor een Europese crowdfunding vergunning.

Model beschikbaar voor accountantsverklaring crowdfunding platforms
Photo by Scott Graham / Unsplash

De Branchevereniging Nederland Crowdfunding geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met de DNB over een modelverklaring waarmee de accountant kan verklaren dat het betreffende platform aan de prudentiële waarborg kan voldoen die nodig is voor de aanvraag van de Europese vergunning.

Aanvraag Europese vergunning

Deze verklaring biedt platforms die tot nu toe met een ontheffing hebben gewerkt de mogelijkheid om hun vergunningaanvraag op tijd af te ronden. Tot nu toe zijn er 8 crowdfunding platformen die de nieuwe vergunning wel al hebben ontvangen. De verwachting is dat er nu snel een aantal extra zullen volgen.

Begin dit jaar maakte ik de inschatting dat er aan het eind van het jaar 15 platformen een vergunning zouden hebben. De AFM schreef deze week in het jaarverslag dat er 22 platformen waren die eind 2022 een aanvraag hadden ingediend.

Goedkeuring DNB

De branchevereniging heeft een modelverklaring opgesteld met de leden. De DNB heeft aangegeven dat de inhoud van de verklaring afdoende inzicht biedt over het voldoen aan de prudentiële waarborgen voor crowdfunding dienstverleners voor de aanvraag en doorlopend toezicht.

Het model accountantsrapport kan opgevraagd worden via: loos@nederlandcrowdfunding.nl