Onderzoek versterken (zelf)regulering non-bancaire financiering

Na 3 jaar onderzoek naar (zelf)regulering in de mkb financieringsmarkt worden de resultaten gepubliceerd. Gedragscode MKB Financiers van SMF lijkt "best of class" te zijn in vergelijking met buitenlandse codes. Toch zijn er zeker nog aandachtspunten voor doorontwikkeling.

Onderzoek versterken (zelf)regulering non-bancaire financiering

De afgelopen 3 jaar hebben onderzoekers uit Amsterdam en Utrecht, onder leiding van Frank Jan De Graaf en Lex van Teeffelen, onderzoek gedaan naar (zelf)regulering in de mkb financieringsmarkt en op basis van internationale voorbeelden onderzocht op welke manier dit nog verder versterkt kan worden.

Het project is u bijna afgerond en er worden nu een aantal kennissessies met stakeholders, marktpartijen en ministeries georganiseerd om de resultaten te delen en om mogelijke vervolgstappen te bespreken.