Non-bancaire financiering groeit sterk en stijgt naar €4 miljard

Ondernemers die financiering zoeken, vinden dit steeds vaker bij non-bancaire financiers. Afgelopen jaar is deze markt gestegen met 21% naar bijna €4 miljard. Meer dan 55.000 bedrijven hebben afgelopen jaar hier gebruik van gemaakt.

Non-bancaire financiering groeit sterk en stijgt naar €4 miljard

Uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar de groei van de non-bancaire financieringsmarkt, blijkt dat ook in 2022 ondernemers steeds vaker financiering ophalen bij non-bancaire financiers.

Meer dan 55.000 ondernemers hebben een financiering opgehaald bij deze mkb financiers. In totaal werd bijna €4 miljard non-bancair gefinancierd, een stijging van 21% in verhouding met vorig jaar.

Onderzoek onder brancheorganisaties en financiers

Het onderzoek geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen aan de aanbodkant van de non-bancaire financieringsmarkt.

Dit inzicht wordt gegeven op basis van data afkomstig van diverse brancheorganisaties en onderzoeksbureaus aangevuld met data die de Stichting MKB Financiering (SMF) heeft opgehaald uit de markt op basis van vrijwillige deelname.

In werkelijkheid zijn de huidige cijfers een conservatieve schatting en is de verstrekte financiering hoger, aangezien niet van alle non-bancaire financiers in Nederland data is ontvangen. Het geeft echter wel een duidelijk beeld van de belangrijkste trends in de mkb financieringsmarkt.

Populariteit van non-bancaire financiering voor MKB blijft groeien

Uit dit onderzoek blijkt dat de non-bancaire financiering een steeds belangrijkere bron van financiering voor het MKB vormt en volop in ontwikkeling is. De resultaten laten een aanhoudende groei zien in de populariteit van non-bancaire financiering, ook ten opzichte van bancaire financiering.

Voor de inschatting van de bancaire financiering is gebruik gemaakt van data van de DNB om een globale inschatting te maken. Deze data is een overschatting

In de gehele mkb financieringsmarkt werd er in 2022 ruim €25,893 mld aan financiering verstrekt, ongeveer 8,7% minder dan in 2021 (€28,366 mld). Van deze €25,893 mld werd 89% door banken gefinancierd en 11% door non-bancaire financiers, ten opzichte van respectievelijk 91% en 9% in 2021.

Voor financieringen tot €250.000 is het aandeel in de mkb financieringsmarkt van non-bancaire financiering ten opzichte van bancaire financiering al 21% in 2022 ten opzichte van 19% in 2021.

Bijna €4 miljard aan non-bancaire financiering

De non-bancaire financieringsmarkt groeit in 2022 verder met bijna 21% tot ruim €3,894 mld ten opzichte van €3,223 mld in 2021. Ook laten bijna alle non-bancaire financieringsvormen in 2022 groei zien. Alleen bij lease was een daling van ongeveer 7% zichtbaar.

Lease, crowdfunding, vastgoedfinanciering, en factoring waren in 2022 samen verantwoordelijk voor ongeveer 86% van de totale non-bancaire financieringsmarkt.

Minder, maar wel grotere financieringen

Opvallend was verder de afname van het aantal verstrekte financieringen vanaf €1 mln, maar wel de toename in het totaal verstrekt bedrag aan financieringen vanaf €1 mln.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat gemiddelde financieringen in dit segment in omvang zijn toegenomen. In het segment boven €1 miljoen werd voor het eerst namelijk meer dan €1 miljard verstrekt, een stijging van 59% ten opzichte van vorig jaar.

Enkele andere conclusies uit het onderzoek:

  • De populariteit van Kort Zakelijk Krediet is toegenomen vanwege de toenemende vraag naar liquiditeit van ondernemers
  • Embedded Finance steeds meer in ontwikkeling is in Europa en in Nederland
  • Kredietnemers hebben meer moeite met aflossen (lichte stijging default ratio van 1,67% ten opzicht van 1,13% in 2021)
  • Groei van het aantal vrouwen die werkzaam zijn bij non-bancaire financiers (4% groei in 2022)
  • Minder jongere werknemers onder de 25 jaar zijn werkzaam bij non-bancaire financiers in 2022 (10% in 2022 ten opzichte van 17% in 2021)

Bronnen: